1
2
3
4
1

میگل روشن

2

میگل دکور

3

میگل تیره

4

میگل کف

 ویژگی ها
سایز 25×60
رنگ طوسی
نوع براق
  • دریافت کاتالوگ محصول

 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 25×60
رنگ طوسی
نوع براق
  • دریافت کاتالوگ محصول

 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 25×60
رنگ طوسی
نوع براق
  • دریافت کاتالوگ محصول

 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم