1

دماوند دکور 1

2

دماوند

 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ سفید
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ سفید
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ سفید
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 10 برگ
متراژ هر کارتن 1.5 متر مربع
وزن هر کارتن 28 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 64 کارتن
متراژ پالت 96 متر مربع
وزن پالت 1830 کیلوگرم